VISI

Peneraju utama dalam melindungi kepentingan data peribadi dalam mencapai kesejahteraan sebagai negara maju yang selari dengan Agenda Transformasi Negara.

MISI

Untuk menguatkuasakan dan membudayakan perlindungan data peribadi supaya dapat mewujudkan suasana kepercayaan di kalangan perniagaan dan pengguna, yang menyumbang kepada peningkatan keyakinan transakasi komersial.