KENYATAAN MEDIA

PESURUHJAYA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI MALAYSIA

Insiden Ketirisan Data Peribadi Penderma Organ

 

kenyataan media 24 jan 2018002 min